यात्रा पछि फर्केर हेर्दा
||आत्मलाप||
||शब्दचित्र||
मैले त यात्रा
सम्झनलायक कुराहरू
पहिलेको आफू सम्झेर